Konkurrencebetingelser

Konkurrencen er hverken sponsoreret, støttet eller administreret af Facebook eller Instagram.

Ved afgivelse af tilladelser og informationer gives disse til Carl B. Feldthusen og ikke til Facebook eller Instagram.

Konkurrencevinderen kontaktes direkte via Facebook eller Instagram. Reagerer vinderen ikke på vores henvendelse inden 7 dage, forbeholder vi os retten til at finde en ny vinder.

Ved deltagelse i konkurrencen accepterer du, at Carl B. Feldthusen må publicere dit navn og din kommentar på vores sociale medier.

Ansatte hos Carl B. Feldthusen samt medlemmer af deres husstande må gerne deltage i konkurrencen, men kan ikke blive udtrukket som vindere.

Præmien kan ikke ombyttes til kontanter eller andre varer.

Alle præmieafgifter til staten er betalt af Carl B. Feldthusen.

Hvis andet ikke er oplyst, sendes præmien med posten så snart vinderen har oplyst sin adresse til Carl B. Feldthusen.

I tilfælde af tvivl eller uenighed om konkurrencevilkårene er det Carl B. Feldthusens afgørelse, der er gældende.

Ved at deltage i konkurrencen accepterer du ovenstående konkurrencebetingelser.